Opdrachtsverklaring

Ons KINDERVERBLIJF behoort tot een breder netwerk van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, vzw Werken Glorieux

Voor gezinnen met jonge kinderen, in al hun verscheidenheid,  voorzien we een ruim en flexibel aanbod aan kinderopvang en preventieve opvoedingsondersteuning
 
In het voetspoor van priester Stefaan Modest Glorieux (*)  dragen we bij tot het bieden van maximale groeikansen aan kinderen en hun gezinnen. De meest kwetsbaren genieten onze bijzondere aandacht. 

Vertrekkend vanuit het unieke van elk kind,  waarborgen we optimale ontwikkelingskansen aan de ons toevertrouwde jonge kinderen. Tegelijk ondersteunen we hun ouders bij hun dagelijkse opvoedingstaak, op hun eigen ritme en met respect voor hun persoonlijke levensverhalen. 

We streven voortdurend een kwalitatief hoogstaande zorgverlening na. Hierbij hebben we één doel voor ogen: het belang en het welzijn van het kind en zijn gezin. We staan voor een gezonde, veilige en geborgen omgeving, waar iedereen zich goed voelt en zichzelf mag zijn. Al onze medewerkers, elk in hun eigen functie, dragen hiertoe bij. Ze doen dit vanuit hun kennis en kunde en ook met hun gedrevenheid, geduld, verantwoordelijkheidszin, vertrouwen en flexibiliteit. Hun houding getuigt tevens van erkenning, waardering en respect voor iedereen. We geloven in de kracht van samenwerken en van open communicatie,  zowel tussen de medewerkers van onze voorziening onderling;  als met vrijwilligers, stagiairs, ouders en
 externe dienst- en hulpverleners. We zien het als een dagelijkse uitdaging om onze zorgverlening voortdurend te verbeteren, vanuit een open en positieve blik op wijzigende noden in onze regio en in de maatschappij
 
 (*) Levensverhaal van E.H. Glorieux: www.werken-glorieux.be