Welkom opKinderverblijf Glorieux

Voor gezinnen met jonge kinderen, in al hun verscheidenheid, voorzien we een ruim en flexibel aanbod aan kinderopvang en preventieve opvoedingsondersteuning.

Over ons

Kinderverblijf Glorieux situeert zich binnen de sector kind- en jeugdzorg en wordt gesubsidieerd door het agentschap Kind en Gezin. Het Kinderverblijf Glorieux is actief op het domein van de kinderdagopvang (dienstverlening) en met het CKG Glorieux op het domein van opvoedingsondersteuning (hulpverlening).

Het Kinderverblijf wil, als social-profit voorziening, een sterke en dynamische partner zijn in de regio; die een kwaliteitsvolle zorgverlening biedt op het domein van de opvoedingsondersteuning.

Het kinderverblijf streeft naar een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en ziet de samenwerking, de begeleiding en het overleg met de ouders als een belangrijke hoeksteen van de werking.